Tá an tSeanadóir Jerry Buttimer ag iarraidh ar an tAire moltaí an Staidéar Teangeolaíochta a chur I bhfeidhm gan moill mar chuis phráinn

Tá an tSeanadóir Jerry Buttimer ag iarraidh ar an tAire Eamon Ó Cuiv na moltaí uilig atá sa Staidéar Teangeolaíoch a chur i bhfeidhm anois láithreach.

Léiríonn an Staidéar nach mbeidh Gaeilge le cloisteail sa Ghaeltacht i gceann 15-20 bliain. Má táimid dáiríre foai thodhcaí ár dteanga dúchais caithfimid na moltaí atá sa Staidéar seo a chur i bfheidm gan moill.

Deireann an tAire go bhfuil sé chun fo-chiste comh-aireachta a chur ar bun chun na moltaí seo a phlé, agus nach mbeidh siad ag cur aon cheann de na moltaí sa staidéar seo i gcrích go ceann bliain ar a laghad.

Dúirt an Seanadóir Buttimer ‘Cuireadh an staidéar seo ar bun cúig bliain ó shin, ní féidir linn fanacht le haghaidh bliain amháin eile le haghiadh moltaí ó fo-chiste’.

“I Ráiteas Stráitéise don Roinn deireann sé go bhfuil an ualach ar an Roinn ‘an Gaeilge a leathnú ar fud na tire agus an Ghaeilge a chothú sa Ghaeltacht, príomhfhoinse na teanga beo.’ Más fíor sin ní mór don tAire beart de réir a briathar, agus glacadh leis an fhianaise agus na moltaí atá sa staidéar suntasach seo chun caomhnú agus forbairt na Gaeilge mar theanga phobal na Gaeltachta a chur chun cinn.”